Klachtenprocedure V+B Group

 

Klachten naar aanleiding van een door een expert van de V+B Group uitgevoerde expertise / inspectie tijdens de behandeling van een dossier, kunnen bij de directie van de V+B Group worden ingediend.
Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend bij;

V+B Group, t.a.v. de directie
Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
of per e-mail naar;

directie@verschoor-bras.nl

Bij het indienen van een klacht dienen tenminste de navolgende gegevens vermeld te worden:

– Eigenaarsgegevens
– Objectnaam
– E-mailadres en/of telefoonnummer
– Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht

De klacht dient helder te worden omschreven en alle ter zake doende feiten moeten helder zijn. Eventuele bijlagen dienen alleen voor onderbouwing van de klacht.

De directie beoordeelt in eerste instantie of er sprake is van een klacht waarbij de V+B Group of een van haar experts in strijd handelt of heeft gehandeld met de gedragsregels en/of statuten / reglementen van onze brancheorganisatie Nivre. Wanneer dit het geval is, zal de directie onverwijld het Nivre hiervan op de hoogte stellen.

De directie van de V+B Group zal u binnen één (1) werkdag een ontvangstbevestiging sturen en de klacht in behandeling nemen om in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.

De V+B Group zal zich houden aan de klachtenprocedure van het Nivre, welke brancheorganisatie over een Reglement Tuchtrecht beschikt waarin alle details rondom de klachtenprocedure uitgebreid worden beschreven.

Marinco Survey BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

survey@marinco.nl

+31 (0)10 283 66 55 - (24/7)

BTW nr. NL 853017682B01
KvK nr. 58388931
IBAN NL20 RABO 0136980864