Projecten

Naast alle eerdergenoemde activiteiten van Marinco Survey, worden wij met regelmaat betrokken bij uiteenlopende andere projecten op maritiem gebied. Door de ruime ervaring van onze experts en de verschillende disciplines waarin zij in het verleden werkzaam zijn geweest, zijn wij in maritiem sector op vrijwel ieder gebied thuis.

 

Arbitrages

In geval van onenigheid tussen partijen wordt Marinco Survey door partijen, betrokken juristen of de rechtbank waar een zaak voorkomt aangesteld om op basis van de beschikbare informatie als getuige-deskundige of arbiter op te treden en een (bindend) advies uit te brengen.

Naast onze vaste experts, is Maup Hoppzak als freelance expert betrokken bij Marinco Survey. Maup heeft een zeer ruime ervaring en treedt regelmatig op als arbiter (o.a. voor UNUM, ex Tamara en NAI) en gerechtelijk deskundige voor rechtbanken en arbiters.

 

Consultancy met betrekking tot scheepsmanagement en operations

In algemene zin is Marinco Survey uw partner voor:

  • Budget- en kostenbeheer.
  • Planning en projectmanagement analyse.
  • Haalbaarheid.
  • Interim management.
  • Onderhoud programma’s en controles.

 

Projectmanagement voor scheepseigenaren

  • Projectmanagement van werkteams op locatie.
  • Opmaken van projectspecificaties en reparatie-aanvragen.
  • Contracten evalueren.
  • Tenderen van maritieme projecten en goederen.
  • Werf evaluaties en kwaliteitscontroles.

 

Technische audits en budget audits

Technische audits zijn uitgebreide conditie inspecties die kunnen bestaan uit financiële aanbevelingen en evaluaties. Budget audits kunnen aanvullend op een technische audit worden uitgevoerd. Met enige regelmaat voeren wij technische audits uit op een complete veerbotenvloot.

 

Vertegenwoordiging namens scheepseigenaren (superintendency)

Wij kunnen toezicht houden aan boord van schepen uit naam van scheepseigenaren.

 

Industriële inspecties en advisering

Onze diensten zijn niet alleen voorbehouden aan de scheepvaartindustrie. Wij voeren ook conditie- en schade inspecties uit op on- en offshore constructies en industrieel materieel. Over het algemeen kunnen wij in de volgende gebieden adviseren:
werktuigbouw, voortgangscontroles, kostenbeheersing, controle prijs-kwaliteit op uitgevoerd of uit te voeren werk, schaderapportage, controle op materiaalgebruik en kwaliteit.

 

Cursussen

Zoals hierboven vermeld, is Maup Hoppzak op freelancebasis betrokken bij Marinco Survey en hij zal zoals hij alle vele jaren heeft gedaan, cursussen hulpverlening en berging geven.

Marinco Survey BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

survey@marinco.nl

+31 (0)10 283 66 55 - (24/7)

BTW nr. NL 853017682B01
KvK nr. 58388931
IBAN NL20 RABO 0136980864