Conditie inspecties en schade preventie onderzoeken

 

Conditie inspecties en aankoopkeuringen

Marinco voert “condition surveys” op schepen uit voor scheepshypotheekbanken en scheepseigenaren om tot een onafhankelijke rapportage van de actuele technische en operationele staat van schepen of projecten te komen. Inspecties en audits zijn gebaseerd op geldende en toekomstige wetgeving.
Wereldwijd voeren wij inspecties uit op zeeschepen in opdracht van rederijen bij mogelijke aankopen. Hierbij leggen wij de conditie en tekortkomingen van het vaartuig en haar technische installatie zoveel mogelijk bloot.

Haalbaarheidsstudies op het gebied van technische of operationele verbetering kunnen worden verricht aan schepen te water, tijdens de bouw of voordat een contract wordt afgesloten.
 

Schade preventie onderzoek SPO

In opdracht van verzekeraars en P & I-clubs voeren wij inspecties uit aan boord van binnenvaart- en zeeschepen met het doel het risico op schade te verkleinen.

In de binnenvaart is hiervoor in opdracht van Nederlandse beursverzekeraars in de binnenvaart door het IVR het SPO (Schade Preventie Onderzoek) opgezet. Aan de hand van een standaardformat worden inspecties aan boord van binnenschepen uitgevoerd. Wij hebben experts die hiertoe zijn bevoegd.

Marinco Survey BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

survey@marinco.nl

+31 (0)10 283 66 55 - (24/7)

BTW nr. NL 853017682B01
KvK nr. 58388931
IBAN NL20 RABO 0136980864