Certificerende keuringen

  • Casco- en veiligheidskeuringen van binnenvaartschepen ten behoeve van verlenging van het Certificaat van Onderzoek en/of Goedkeuring.
  • Het verrichten van ultrasonore diktemetingen aan casco‚Äôs ten behoeve van bovengenoemde keuringen.
  • Het verrichten van geluidsmetingen ten behoeve van bovengenoemde keuringen.

Marinco Survey beschikt over experts die zijn aangesloten bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart. Het NBKB is gemandateerd om namens de Nederlandse en Luxemburgse overheid certificerende inspecties uit te voeren van binnenschepen.

Wij hebben ons gespecialiseerd in keuringen van bunkerstations en bunker-/bilgeboten die niet onder klasse vallen, alsook van drijvende werktuigen. Uiteraard valt de certificering van vrachtschepen onder onze standaard werkzaamheden.

De vereiste plaatdikte metingen voeren wij zelf uit en daarnaast beschikken wij over de nodige apparatuur en kennis om geluidsmetingen uit te voeren.

Voorts verrichten wij al dan niet certificerende inspecties inclusief plaatdikte metingen aan boord van pleziervaartuigen.

Marinco Survey BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

survey@marinco.nl

+31 (0)10 283 66 55 - (24/7)

BTW nr. NL 853017682B01
KvK nr. 58388931
IBAN NL20 RABO 0136980864